Soldater - Jaruta, Maxim

Stundens citat

"Aeh! Jag ÄR så liten!"

-Lindahl då han sett sig själv på bild i kåruppställning på Skansen

Internt | Länkar | Om amk2008.se