Soldater - Hällman, Emil

Stundens citat

"Ni är en prydnad för Försvarsmakten"
-ÖB efter kårens första tapto vid Karlberg slott

Internt | Länkar | Om amk2008.se